Ta witryna używa plików cookie. Wiecej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźc tutaj oraz na naszej stronie internetowej w zakladce Kontakt (Polityka Prywatnosci i Pliki Cookie).

Historia

Tradycje dzisiejszego Koszalińskiego Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „PRZEMYSŁÓWKA” spółka z o.o. sięgają roku 1965, kiedy to ówczesny Minister Budownictwa powołał przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nadając mu status przedsiębiorstwa specjalistycznego w zakresie budownictwa przemysłowego.

 

W chwili powstania przedsiębiorstwa firma nie dysponowała żadnym zapleczem technicznym ani zespołem ludzkim.

 

Zaczyn koszalińskiej „Przemysłówki” stanowili miejscowi pracownicy Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i część jego potencjału technicznego.

 

Głównym zadaniem przedsiębiorstwa było stworzenie warunków do przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionu Pomorza Środkowego poprzez rozbudowę istniejących i budowę nowych zakładów przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Szybki rozwój firmy wymagał budowy nowego zaplecza technicznego.

 

W 1983 roku przekazano do użytku I etap budowy bazy rozmieszczonej na 140.000 m2 powierzchni.

 

W skład własnego zaplecza weszły Baza Sprzętu i Transportu, Zakład Produkcji Pomocniczej w postaci betoniarni, ślusarni, zbrojarni, stolarni, Baza Materiałowa.

 

W okresie pierwszych 25 lat działalności zrealizowano ponad 400 inwestycji, które przyczyniły się do znacznego rozwoju gospodarczego i społecznego Regionu.

 

W latach 80-tych XX wieku przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację specjalistycznych budowli infrastrukturalnych na rzecz wojska polskiego.

 

W latach 90-tych wraz z nadejściem gospodarki rynkowej w Polsce przedsiębiorstwo stopniowo zmieniało profil produkcji z budowy obiektów przemysłowych na budowę obiektów użyteczności publicznej ( szkoły, szpitale, sale sportowe itp. ), budownictwo mieszkaniowe i budowle proekologiczne ( oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, sieci wodno - kanalizacyjne ).

 

W 1995 roku przedsiębiorstwo przeszło proces prywatyzacyjny przekształcając się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przejmując w całości dotychczasowy majątek firmy z ponad 300 osobową załogą.

 

Dotychczasowa działalność firmy jako prywatnego podmiotu gospodarczego wykazała, że przedsiębiorstwo zarówno organizacyjnie jak i technicznie potrafiło dostosować się do zmieniającego się trudnego i wymagającego rynku budowlanego w Polsce.

 

Wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością, liczne nagrody, wyróżnienia i rekomendacje są najlepszym dowodem wysokiej pozycji firmy na rynku budowlanym w Polsce.

W roku 2003 doceniono wieloletni dorobek Firmy honorując Prezesa Zarządu KPBP "PRZEMYSŁÓWKA" SP. z o.o. tytułem "Menedżer Pomorza 2002" w konkursie organizowanym przez Środkowopomorską Radę NOT w Koszalinie pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego.